Kraty pomostowe

Kraty pomostowe

Kraty pomostowe - wykonywane są dwa rodzaje krat pomostowych: zgrzewane i prasowane (wciskane)

Obydwa rodzaje mogą być wykonane jako kraty antypoślizgowe – SERRATED z użyciem naciętych płaskowników. Kraty pomostowe produkowane są w standardowych wymiarach a także wg zapotrzebowania klienta.

 

Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. kraty-pomostowe

 

Kraty pomostowe mają wszechstronne zastosowanie:

 • w budownictwie przemysłowym, energetycznym oraz zakładach chemicznych
 • jako pomosty robocze
 • zabezpieczenia kanałów i włazów
 • pokrycia ciągów pieszych na mostach i kładkach
 • ciągi komunikacyjne , ciągi schodowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • wykończenie dekoracyjne

Kraty pomostowe wykonuje się : czarne, ocynkowane, kwasoodporne.

 

Rozkładanie krat

W celu zachowania niskich kosztów wykonania zgrzewanych krat pomostowych zalecane jest układanie na kanałach lub podestach krat o szerokości B=1000(wymiar rzeczywisty podany w tabeli). 

Wykorzystując moduł o szerokości B=1000 pokrywamy możliwie największą powierzchnię podestu, natomiast wymiar „B” ostatniej kraty, niezbędnej do pokrycia całości, wykonujemy według rzeczywistych potrzeb. 

Stosowanie przytoczonych zasad pozwala wykonać pokrycia kanałów lub podestów w szybkim czasie i w najniższych cenach.

Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. 00


Karty zgrzewane

Zgrzewane kraty pomostowe wykonane są z równolegle ułożonych płaskowników nośnych poprzecznie połączonych ze sobą okrągłym prętem żłobionym w taki sposób, że elementy te w górnej części kraty stanowią jedną płaszczyznę. 

Odległość między płaskownikami (w osi materiału) wynosi 34,3 mm natomiast pomiędzy prętami poprzecznymi 25,4; 38,1; 50,8; 76,2 mm, tworząc „oczko” o wielkości odpowiednio 30 x 19 mm, 30 x 32 mm, 30 x 44 mm, 30 x 70 mm.

Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. kraty-3

Rodzaje pręta

Do produkcji krat można zastosować następujące rodzaje pręta:

 • Pręt kwadratowy skręcany (przekątna 6 mm lub 5 mm)
 • Pręt poprzeczny gładki (4,8 mm lub 5,8 mm)
 • Pręt poprzeczny żłobiony skręcany

Produkcja krat odbywa się w technologii wtapiania pręta poprzecznego w płaskowniki nośne, dzięki czemu wyrób posiada jednorodny przekrój materiału nośnego. Powstałe połączenia elementów kraty są trwałe i wykazują wysoką estetykę wyrobu. Obramowanie wolnych końców płaskowników nośnych wykonywane jest poprzez zgrzewanie materiału obramowania z materiałem płaskownika. Kraty wykonane w tej technologii spełniają wymogi normy DIN 24537.

 Materiały

Zgrzewane kraty pomostowe wykonywane są ze stali czarnej w gat. S235 i jej odpowiedników zgodnie z PN-88/H-84020, jak również ze stali kwasoodpornych w gat. 0H18N9, 0H18N9T oraz H17N13M2T lub innych, po wykonaniu prób.

Zabezpieczenie powierzchni

Kraty pomostowe zabezpieczone są przed korozją przez ocynkowanie zanurzeniowe (tzw. ogniowe). Jest to obecnie najpowszechniejsza jak również i najskuteczniejsza metoda ochrony przed korozją. Technologia, którą stosuje się przy ocynkowaniu pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej jakości powłoki spełniającej warunki normy EN ISO 1461.

Tabela wytrzymałości / Przeciętna masa 1 m² kraty zgrzewanej w kg (ORIENTACYJNA)

Kraty pomostowe nietypowe

W celu zachowania niskich kosztów wykonania zgrzewanych krat pomostowych zalecane jest układanie na kanałach lub podestach krat o szerokości B=1000(wymiar rzeczywisty podany w tabeli). 

Wykorzystując moduł o szerokości B=1000 pokrywamy możliwie największą powierzchnię podestu, natomiast wymiar „B” ostatniej kraty, niezbędnej do pokrycia całości, wykonujemy według rzeczywistych potrzeb. 

Stosowanie przytoczonych zasad pozwala wykonać pokrycia kanałów lub podestów w szybkim czasie i w najniższych cenach.

Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. 00

Kraty pomostowa prasowane

Kraty prasowane produkowane są metodą wprasowania specjalnie wyciętych płaskowników nośnych połączonych z płaskownikami poprzecznymi ułożonymi pod kątem prostym zgodne z normą DIN 24537. Zabezpieczane antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe w/g EN ISO 1461.

 

Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. IMG

Krata pomostowa Serratowana (SERR)

Wykorzystano płaskownik nośny wycięty w specjalne ząbki zwiększające właściwości antypoślizgowe.
Jest to krata o zwiększonej antypoślizgowości znajdująca zastosowanie w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Kraty typu Serrated wykonujemy zarówno w technologii zgrzewania jak i prasowania.

Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. grid

Uchwyty do mocowania krat pomostowych


Rozwiń ofertę

 • Uchwyt STANDARDOWY
  Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. standard
 • Uchwyt HAKOWY 
  Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. hakowy
 • Uchwyt SPINAJĄCY
  Euro Inwest - Metale kolorowe i blachy żaroodporne znajdują sie w ofercie firmy Euro-Inwest w Poznaniu. Poznaj pełną ofertę naszych produktów. spinajacy

Możliwość realizacji zamówień na indywidualne zapotrzebowanie klienta – gatunek, materiał.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na powyższy temat - skontaktuj się z nami.

Informacje umieszczone na stronach zawierają ogólnie dostępne opisy gatunków, zastosowań stali. Nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń reklamacyjnych.